Logowanie
Zaloguj

Edukacja płatna

W formie płatnej oferujemy Państwu:

a) Roczny dostęp do platformy edukacyjnej (materiały edukacyjne przygotowane przez profesjonalna kadrę pedagogiczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową.) 

b) Możliwość zapisania dziecka do dowolnej klasy (niekoniecznie zgodnej z rocznikiem),

c) Wsparcie nauczycieli,

d) Webinaria – zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

e) Zajęcia rozwijające kreatywność dziecka - zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

f) Konkursy z nagrodami,

g) Egzamin on line. 

h) Certyfikat Polskiej Szkoły Internetowej na koniec roku szkolnego

 

Badanie z pedagogiem, dzięki któremu dziecko przydzielone zostanie do odpowiedniej klasy- opcja dodatkowa, płatna, (na życzenie rodzicia) po uzgodnieniu z Polską Szkołą Internetową Alfa i Omega.

 

Rok szkolny:

Nauka rozpoczyna się od września 2019/2020 r.  i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu.

Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zgodnie z obowiązująca podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą również, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia i zadania domowe, gry i zabawy. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu.

Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e- mailowo lub za pośrednictwem skype.

 

Egzaminy klasyfikacyjne:

Egzamin końcowy odbywa się on line (nieobowiązkowo) na przełomie lipca i sierpnia. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje Certyfikat Polskiej Szkoły Internetowej.

 

Podręczniki:


Aby w pełni realizować program nauczania w Polskiej Szkole Internetowej w klasach 4-8, niezbędny jest zakup podręczników. Możliwy jest on również za pośrednictwem platformy edukacyjnej. 

W klasach 1-3 zakup podręczników nie jest wymagany.

Skontaktuj się z nami drogą mailową przed zakupem podręczników.

 

Cennik za naukę:

Cena za rok szkolny wynosi 600 PLN (cały pakiet- wszystkie przedmioty).

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do wybranego przedmiotu, po uzgodnieniu z Polską Szkoła Internetową Alfa i Omega. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl

 

Zapisz dziecko


Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.