preloader

O nas

ysssssss 1

O NAS

Polska Szkoła Internetowa

Zadaniem e-nauczania jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci  w realizowaniu podstawy programowej obowiązującej w Polsce. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań.

Głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu dziecka do szkoły jest fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel) lub Kartę Polaka.

Projekt  Polska Szkoła Internetowa skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce oraz tych przebywających za granicą w wieku od 5 do 14 lat.

Dzięki nam Twoje dziecko zdobędzie wykształcenie zgodne z podstawą programową obowiązującą w Polsce w zakresie szkoły podstawowej. 

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej od 7 roku życia jest bezpłatna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia dzieciom obywateli polskich, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Według założeń nauczania domowego, rodzic staje się nauczycielem swojego dziecka. Rezultatem tej nauki jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku.

Rok szkolny

Zakres przedmiotów zależy od wieku i klasy, do której zapisane będzie dziecko. Każda lekcja przygotowana jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia interaktywne, zadania domowe, gry i zabawy. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu. Uczeń realizuje program, według własnych możliwości i potrzeb. Może poświęcić na naukę tyle czasu ile potrzebuje. Zakres materiału zakończony jest testem sprawdzającym. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

Egzamin

Odbywa się raz w roku zwykle między majem a sierpniem. Po zdaniu egzaminu, uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy oraz świadectwo MEN. 

Podręczniki

Zakup podręczników jest nieobowiązkowy. Zachęcamy jedynie do zakupu lektur w formie papierowej.

Zalety e-nauczania

Ten system edukacji ma niewątpliwie wiele zalet, o czym przekonali się rodzice dzieci współpracujących z naszą placówką. E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dziecka tak, aby dzięki systematyczności  i  konsekwencji mogło robić znaczące postępy w nauce.

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI ALFA I OMEGA

Rekrutacja w kilku prostych krokach