Logowanie
Zaloguj

Edukacja bezpłatna

Zmiany w edukacji domowej

Z dniem 1 września 2017 roku w polskim prawie oświatowym weszły w życie zmiany, które zaostrzają wymogi dotyczące bezpłatnej nauki w trybie edukacji domowej. Aby móc korzystać z darmowej formy nauki i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Polskiej Szkoły Internetowej Alfa i Omega konieczne jest spełnienie określonych wymagań.

 

Zmiana w polskim prawie oświatowym dotyczy rejonizacji wojewódzkiej i wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rejonizacja, czyli obowiązek zapisania dziecka do szkoły w województwie, na terenie którego zamieszkuje uczeń. Dzieci, które spełniają obowiązek szkolny za granicą nie mogą zatem korzystać z bezpłatnej formy edukacji domowej. (Mieszkacie za granicą?- skorzystajcie z formy płatnej.) Dziecko biorące udział w projekcie edukacyjnym Polskiej Szkoły internetowej Alfa i Omega musi być zapisane do szkoły partnerskiej w Polsce, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego.

 

Dzieci, które podjęły naukę w latach ubiegłych w formie bezpłatnej mają możliwość jej kontynuacji na tych samych zasadach, aż do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Warunkiem jest coroczne przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego i promocja do następnej klasy.

 

Jeśli planujecie wyjazd za granicę, możecie przystąpić do darmowego projektu edukacyjnego Polskiej Szkoły Internetowej Alfa i Omega. W dniu składania wniosku oraz do momentu uzyskania pozytywnej decyzji, wymagane jest zamieszkanie na terenie Polski.  Dodatkowo niezbędne jest uzyskanie opinii państwowej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Należy pamiętać, że w tego typu placówkach czas oczekiwania na badanie może być stosunkowo długi. (Opinie z poradni niepublicznej nie są honorowane.)

 

Planujesz wyjazd za granicę i chcesz uczyć się razem z nami? Przygotuj się do tego wcześniej.

Jeśli planujecie wyjazd za granicę, ale wciąż mieszkacie w Polsce oraz Wasze dziecko uzyskało opinię z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, możecie skorzystać z bezpłatnej edukacji za pośrednictwem platformy edukacyjnej Alfa i Omega.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przejdź do formularza oraz skompletować i wypełnić dokumenty, które zostawał przesłane do Państwa przez placówkę.

 

Wymagania

a) Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 7 – 15 lat.

b) Polski numer PESEL

c) Polski adres zameldowania

d) W dniu składania wniosku zamieszkujecie na terenie Polski

e) Uzyskanie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

 

W formie bezpłatnej oferujemy

a) Roczny dostęp do platformy edukacyjnej (materiały edukacyjne przygotowane przez profesjonalna kadrę pedagogiczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową.) 

c) Wsparcie nauczycieli,

d) Webinaria – zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

e) Zajęcia rozwijające kreatywność dziecka - zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

f) Konkursy z nagrodami,

g) Coroczny egzamin klasyfikacyjny

h) Legitymację szkolną oraz świadectwo MEN po pozytywnym zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego

 

Badanie z pedagogiem, dzięki któremu dziecko przydzielone zostanie do odpowiedniej klasy- opcja dodatkowa, płatna, (na życzenie rodzica) po uzgodnieniu z Polską Szkołą Internetową Alfa i Omega.

 

Rok szkolny

Nauka rozpoczyna się od września 2019/2020 r.  i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu.

Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zgodnie z obowiązująca podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą również, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia i zadania domowe, gry i zabawy. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu.

Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e- mailowo lub za pośrednictwem skype.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

Egzamin końcowy odbywa się za granicą na przełomie maja i czerwca lub w Polsce w siedzibie szkoły partnerskiej, do której dziecko zostało zapisane.

 

Podręczniki:


Aby w pełni realizować program nauczania w Polskiej Szkole Internetowej w klasach 4-8, niezbędny jest zakup podręczników. Możliwy jest on również za pośrednictwem platformy edukacyjnej. 

W klasach 1-3 zakup podręczników nie jest wymagany.

Skontaktuj się z nami drogą mailową przed zakupem podręczników.

 

Pamiętaj!

Jeśli jesteście zainteresowani edukacją swoich dzieci w Polskiej Szkole Internetowej Alfa i Omega, ale mieszkacie za granicą, skorzystajcie z formy płatnej. Nauka w naszej szkole niesie za sobą mnóstwo korzyści.

Sprawdź nas! Przejdź do formularza

 

Uwaga!
Spełniasz wszystkie warunki i chcesz skorzystać z bezpłatnej formy edukacji?
Skontaktuj się z nami!

Tel: +48 534 637 952


Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.