preloader

Regulamin konkursu „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Konkurs Plastyczny

„Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Regulamin konkursu

 1. Cel konkursu:
  Celem konkursu ” Najpiękniejsza ozdoba świąteczna ” jest zachęcenie dzieci do wyrażenia swojej kreatywności poprzez tworzenie unikalnych i pięknych ozdób świątecznych.
 2. Organizator:
  Konkurs jest organizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega” i skierowany do dzieci z dowolnego miejsca na Ziemi.
  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
 3. Temat konkursu:
  Temat konkursu „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” skupia się na wyrażeniu osobistego spojrzenia uczestników na magiczny czas Bożego Narodzenia. Zapraszamy do stworzenia unikalnych ozdób, które odzwierciedlą nie tylko tradycyjną atmosferę świąteczną, ale również wyrażą indywidualność i kreatywność każdego uczestnika..
 4. Kategorie wiekowe:
  Kategoria I: Uczniowie klas 0-I
  Kategoria II: Uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej
  Kategoria III: Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
 5. Terminy:
  Termin składania prac: od 23.11.2023r. do 20.12.2023r.
  Ogłoszenie wyników: 22 grudnia 20223r.

Wystawa prac: Prace zostaną wystawione w formie zdjęć na stornie internetowej
www.polskaszkolainternetowa.pl oraz na www.facebook.com/polskaszkolainternetowa

 1. Warunki uczestnictwa:
  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
  Prace muszą być oryginalne, wykonane samodzielnie i niepublikowane wcześniej.
  Format prac: dowolny

Zdjęcie pracy należy wysłać na adres: biuro@polskaszkolainternetowa.pl wpisując Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę, miejscowość, nazwę pracy oraz opis „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”.

 1. Jury:
  Jury składać się będzie z przedstawicieli Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega”
 2. Nagrody:
  Nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
  Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników.
  Wybrane prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie.
 3. Ocena prac:
  Ocena prac będzie oparta na kreatywności, oryginalności, technice wykonania oraz zgodności z tematem konkursu.
 4. Wyniki i wystawa:
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 grudnia 2023r. zdjęć na stornie internetowej www.polskaszkolainternetowa.pl oraz na www.facebook.com/polskaszkolainternetowa

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Administratorem danych jest Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega” z siedzibą w Białymstoku.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.polskaszkolainternetowa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w regulaminie.
  Przesyłając zdjęcie dziecka z pracą, wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku na naszych stronach internetowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronach szkoły.