preloader

Regulamin konkursu „Jesienne Cudaki”

Konkurs Plastyczny

„Jesienne Cudaki”

Regulamin konkursu

1. Cel konkursu:
Celem konkursu „Jesienne Cudaki” jest rozwijanie kreatywności dzieci poprzez stworzenie niezwykłych postaci i stworzeń inspirowanych magicznym charakterem jesieni.
2. Organizator:
Konkurs jest organizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega” i skierowany do dzieci z dowolnego miejsca na Ziemi. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
3. Temat konkursu:
Tematem konkursu są „Jesienne Cudaki” – fantastyczne, wyimaginowane postaci, które są związane z magią jesieni. Mogą to być stworzenia inspirowane kolorami, elementami natury czy legendami związanymi z tą porą roku.
4. Kategorie wiekowe:
Kategoria I: Uczniowie klas 0-I
Kategoria II: Uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej
Kategoria III: Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
5. Terminy:
Termin składania prac: od 20.10.2023r. do 17.11.2023r.
Ogłoszenie wyników: 20 listopada 20223r.
Wystawa prac: Prace zostaną wystawione w formie zdjęć na stornie internetowej www.polskaszkolainternetowa.pl oraz na www.facebook.com/polskaszkolainternetowa
6. Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Prace muszą być oryginalne, wykonane samodzielnie i niepublikowane wcześniej.
Format prac: dowolny
Zdjęcie pracy należy wysłać na adres: biuro@polskaszkolainternetowa.pl wpisując Konkurs „Jesienne Cudaki”
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę, miejscowość, nazwę pracy oraz opis „Jesiennej Cudaki”.
7. Jury:
Jury składać się będzie z przedstawicieli Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega”
8. Nagrody:
Nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników.
Wybrane prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie.
9. Ocena prac:
Ocena prac będzie oparta na kreatywności, oryginalności, technice wykonania oraz zgodności z tematem konkursu.
10. Wyniki i wystawa:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 listopada 2023r. zdjęć na stornie internetowej www.polskaszkolainternetowa.pl oraz na www.facebook.com/polskaszkolainternetowa
Postanowienia końcowe
1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
2. Administratorem danych jest Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega” z siedzibą w Białymstoku.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.polskaszkolainternetowa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w regulaminie. Przesyłając zdjęcie dziecka z pracą, wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku na naszych stronach internetowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronach szkoły.