Jak zapisać dziecko?

Każde dziecko posiadające obywatelstwo polskie otrzymuje uprawnienie do bezpłatnej nauki w Polskiej Szkole Internetowej.
Zapisywanie dziecka odbywa się drogą on-line , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego  (po naciśnięciu ikony zapisz dziecko pojawi się formularz zgłoszeniowy).
Formalne  zapisanie  dziecka do szkoły odbędzie się  po spełnieniu następujących warunków:

• przedstawienie numeru pesel dziecka
• przedstawieniu ostatniego świadectwa ukończenia  klasy w dowolnej polskiej lub zagranicznej szkole
podpisania umowy o bezpłatną naukę w Polskiej Szkole Internetowej
• przeprowadzeniu rozmowy  (wywiadu)  on line pedagoga szkolnego,  z rodzicem i dzieckiem celem  kwalifikacji do odpowiedniej klasy
• przesłanie wymaganych dokumentów

Wysłanie formularza zgłoszeniowego i  przeprowadzenie połączenia on line  ze szkołą, umożliwia uzyskanie dostępu do obejrzenia i zapoznania się z funkcjami i możliwościami nauczania on line  w tym lekcji i testów demonstracyjnych

UWAGA! Gdy dziecko nie posiada numeru  pesel - szkoła udostępnia wszelkie informacje jak go uzyskać.

Prosimy o wpisywanie prawdziwych danych, ponieważ zawsze kontaktujemy się z rodzicami zapisanego dziecka.
Przed zatwierdzeniem zapisu dziecka do szkoły prosimy o sprawdzenie podanych danych kontaktowych.

 

Zapisz dzieckoKupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.
x
ZAPISZ DZIECKO
* E-Mail
* Nazwisko
Telefon
ZAREJESTRUJ