Logowanie
Zapisz się Zaloguj

Zalety nauczania domowego

  •  Poświęcanie czasu dziecku

 

Edukacja domowa ma tę przewagę nad szkolną, że ma bardziej indywidualne podejście. Rodzic, który pełni rolę nauczyciela, może poświęcić więcej czasu swojemu dziecku. Nie musi go dzielić między całą klasę. Poza tym nauka w domu pozwala zacieśniać więzy rodzinne. Rodzic może lepiej poznać swoje dziecko.

 

  •  Indywidualne podejście

 

Nauka dzieci w domu toczy się według indywidualnych potrzeb. Każde dziecko uczy się w innym tempie. Niektóre partie materiału może przyswoić szybciej, a inne wolniej. W szkole oczekuje się od uczniów, że w tym samym czasie opanują tę samą wiedzę.

 

  •  Alternatywne metody nauczania

 

Rodzic może się pokusić o ciekawsze zaprezentowanie materiału. Lekcje w szkole przeprowadzane są najczęściej metodą podawczą w formie wykładu. Nauka dziecka w domu daje więcej możliwości. Można zastosować niestandardowe metody nauczania.

 

  •  Rodzic wie, czego uczy się jego dziecko

 

Nauczanie dziecka w domu prowadzone jest przez rodzica. To on ma wpływ na dobór treści i materiałów. Opiekun ma więc realny wpływ na kształtowanie umysłu i jednocześnie charakteru dziecka.

 

  •  Dziecko ma czas wolny

Po powrocie ze szkoły uczeń musi odrobić lekcje i przygotować się do kolejnych zajęć. Rzadko ma więc czas wolny, często bywa przemęczone i znużone nauką.  Dziecko ma więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.