Logowanie
Zapisz się Zaloguj

Rok szkolny

Organizacja roku szkolnego w Polskiej Szkole Internetowej została tak przygotowana, by umożliwić uczniom efektywny poziom nauczania wraz z dostosowanym okresem na powtórzenie materiału, zakończonym egzaminem klasyfikacyjnym ( egzamin online, nieobowiązkowo)

•  I ETAP EDUKACYJNY: Został podzielony na 32 okresy tygodniowe

•  II ETAP POWTÓRZENIOWY: Po I ETAPIE zaplanowany jest okres na powtórzenie opanowanego materiału

•  III ETAP EGZAMINACYJNY: Po ETAPIE II odbędą się egzaminy klasyfikacyjne on line (nieobowiązkowo)

•  IV ETAP - KONIEC ROKU wydanie certyfikatu Polskiej Szkoły Internetowej Alfa i Omega