Logowanie
Zapisz się Zaloguj

Rok szkolny

Organizacja roku szkolnego w Polskiej Szkole Internetowej została tak przygotowana, by umożliwić uczniom efektywny poziom nauczania wraz z dostosowanym  okresem na powtórzenie materiału, zakończonym egzaminem klasyfikacyjnym.

•  I ETAP EDUKACYJNY : Tematy zgodnie z podstawą programową

•  II ETAP POWTÓRZENIOWY: Po I ETAPIE zaplanowany jest okres na powtórzenie opanowanego materiału

•  III ETAP EGZAMINACYJNY: Po ETAPIE II odbędą się egzaminy klasyfikacyjne 

•  IV ETAP - KONIEC ROKU następuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.