Logowanie
Zaloguj

O nas

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia dzieciom obywateli polskich, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Według założeń nauczania domowego, rodzic staje się nauczycielem swojego dziecka. Rezultatem tej nauki jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku.

O nas:   

 

Zadaniem e-nauczania jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci  w realizowaniu podstawy programowej obowiązującej w Polsce. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań. Głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu dziecka do szkoły jest fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel). 

      

Nauka w szkole:  

Nauka rozpoczyna się od września każdego roku.
Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko.
Wszystkie przygotowane zgodnie z obowiązująca podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą również, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia interaktywne, zadania domowe, gry i zabawy. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu.
   

Każdy zakres materiał zakończony jest testem sprawdzającym za które dziecko otrzymuje ocenę. Dzięki temu rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału można zwrócić się o pomoc do nauczyciela, który udzieli wyjaśnień on-line.

  

Egzaminy klasyfikacyjne:    

Egzaminy końcowe odbywają się raz w roku, w ustalonym terminie.
Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo MEN.

   

Podręczniki: 

Zakup podręczników jest nieobowiązkowy.

 

Zalety e-nauczania: 

Ten system edukacji ma niewątpliwie wiele zalet, o czym przekonali się rodzice dzieci współpracujących z naszą placówką. E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dziecka tak, aby dzięki systematyczności  i  konsekwencji mogło robić znaczące postępy w nauce.

 
Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.