Logowanie
Zaloguj

O nas

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło dzieciom obywateli polskich, przebywających poza terytorium kraju, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Według założeń nauczania domowego, rodzic staje się nauczycielem swojego dziecka. Rezultatem tej nauki jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku.

O nas:

Zadaniem e-nauczania jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci przebywających za granicą w realizowaniu podstawy programowej obowiązującej w Polsce. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań. Głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu dziecka do szkoły jest fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel). Do dokumentów które należy przedstawić przed podjęciem nauki należy także opinia publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej. Opinia poradni dotyczy rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa do której klasy będzie ono uczęszczać.  

Nauka w szkole: 

 

Nauka rozpoczyna się od 3 września 2018/2019 r.  i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu.

 

Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zgodnie z obowiązująca podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą również, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia i zadania domowe, gry i zabawy, cyklicznie odbywające sie webinaria. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu. 

 

Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e- mailowo lub za pośrednictwem skype.

Egzaminy klasyfikacyjne:

 

Egzaminy końcowe odbywają się na przełomie maja i czerwca między innymi w Polsce, Holandii, Anglii, Irlandii, Szkocji, Norwegii. W przypadku, gdy nie ma możliwości dotarcia na egzamin w podanym terminie, istnieje możliwość przystąpienia do niego w późniejszym czasie, lecz maksymalnie do 20 sierpnia. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo MEN. (Edukacja bezpłatna)

Podręczniki:

 

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej jest bezpłatna, (po spełnieniu określonych warunków) jednak  by móc w pełni realizować program nauczania niezbędny jest zakup podręczników. Możliwy jest on również za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

  

Zalety e-nauczania: 

 

Ten system edukacji ma niewątpliwie wiele zalet, o czym przekonali się rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły. E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dziecka tak, aby dzięki systematyczności  i  konsekwencji mogło robić znaczące postępy w nauce.
Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.