Edukacja płatna

FORMA PŁATNA

W związku ze zmianami, które planowane są w edukacji domowej od dnia 15 sierpnia 2017 r. możliwe są zapisy tylko na edukację płatną. Dotyczy to roku szkolnego 2017/2018r.

 

W formie płatnej otrzymują Państwo:

a) Badanie z pedagogiem, dzięki któremu dziecko przydzielone zostanie do odpowiedniej klasy.

b) Roczny dostęp do platformy edukacyjnej ( materiały edukacyjne przygotowane przez profesjonalna kadrę pedagogiczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową.) 

c) Możliwość zapisania dziecka do dowolnej klasy (niekoniecznie zgodnej z rocznikiem),

d) Wsparcie nauczycieli,

e) Webinaria – zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

f) Zajęcia rozwijające kreatywność dziecka - zajęcia on line z nauczycielem (w grupach)

g) Konkursy z nagrodami,

h) Egzamin on line. 

i) Certyfikat Polskiej Szkoły Internetowej na koniec roku szkolnego

 

Rok szkolny:

Nauka rozpoczyna się od 4 września 2017/2018 r.  i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu.

Każda lekcja to zbiór informacji, które musi posiadać dziecko. Wszystkie przygotowane zgodnie z obowiązująca podstawą programową. W przyswojeniu wiedzy pomogą również, prezentacje multimedialne, lekcje z nauczycielami w postaci filmów, ćwiczenia i zadania domowe, gry i zabawy. Wszystko po to, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu.

Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e- mailowo lub za pośrednictwem skype.

 

Egzaminy klasyfikacyjne:

Egzamin końcowy odbywa się on line  na przełomie lipca i sierpnia. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje Certyfikat Polskiej Szkoły Internetowej.

 

Podręczniki:

Aby w pełni realizować program nauczania w Polskiej Szkole Internetowej, niezbędny jest zakup podręczników. Możliwy jest on również za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

 

Cennik za naukę:

Cena za rok szkolny wynosi 500 PLN (cały pakiet-wszystkie przedmioty) lub dowolny przedmiot w cenie 250 PLN/rok. Płatne po podpisaniu umowy.


 

Zapisz dzieckoKupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.
x
ZAPISZ DZIECKO
* E-Mail
* Nazwisko
Telefon
ZAREJESTRUJ